KOMUNIKAT 

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

 w związku z opublikowaniem listy rankingowej w dniu 25.11.2022 r. i pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który wpłynął do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 30.09.2022 r. w ramach etapu  konkursu od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r., na podstawie pkt IX Regulaminu konkursu (zwanego dalej „Regulaminem”) informuje iż Stowarzyszeniu ogrodowemu Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy 100-lecie Zakładów Mięsnych w Toruniu został przyznany grant w wysokości 91 445,96 zł do realizacji naszego projektu.

                                                        Zarząd

KOMUNIKAT

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu informuje działkowców, że w  dniach  od   05  marca 2023 roku   do  11  marca  2023

nastąpi odczyt liczników zużycia energii elektrycznej na terenie działek.

Zarząd Ogrodu prosi użytkowników działek gdzie znajdują się szafki z licznikami elektrycznymi o  obecność oraz umożliwienie dostępu do szafek.

Zarząd  ROD

Terminy spotkań Zarządu w biurze ROD w 2023r.

11 marca 2023r godz. 10.00

25 marca 2023r godz. 10.00

15 kwietnia 2023r godz. 10.00 udostępnienie dokumentów do wglądu na Walne Zebranie

 

29 kwietnia 2023r Walne Zebranie Działkowców

  • 10.00 pierwszy termin
  • godzina 10.30 drugi termin

20 maja 2023r godz. 10.00

10 czerwca 2023r godz. 10.00

17 czerwca 2023r. godz 10.00

15 lipca 2023r godz. 10.00

06 sierpnia 2023r godz. 10.00

 

02 września 2023r -  Dzień Działkowca

10 września 2023r godz. 10.00

07 października 2023r godz. 10.00

04 listopada 2023r godz. 10.00

 

W przypadku zmiany terminu spotkania, będą umieszczone stosowne komunikaty na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

 

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu informuje działkowców że najpóźniej w dniu 15.11.2022 w zależności od warunków atmosferycznych nastąpi wyłączenie sieci wodnej na terenie Ogrodu .

 

                                                              Zarząd ROD

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu informuje działkowców, że od dnia 01.11.2022 do dnia 31.03.2023 pozostawiony zostanie jeden kontener na śmieci przy świetlicy działkowej .

 

                                                              Zarząd ROD

Jesienią działkowcy palą liście. Karą może być odebranie działki

Ruszyła akcja informacyjna, której celem jest rozprawienie się z problemem spalania liści, gałęzi i innych odpadów roślinnych na terenie 600 śląskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Inicjatorami akcji są aktywiści antysmogowi z Polskiego Alarmu Smogowego oraz Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców.

 

– Jesienią ogrody działkowe, zamiast być miejscem wypoczynku i zielonymi płucami miast, zmieniają się w ogromne dymiące pola. Działkowcy, spalając odpady roślinne, często nie mają świadomości, że komuś może to przeszkadzać. Nie wiedzą też, że dym ze spalania liści i gałęzi jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Woń spalenizny wyczuwalna jest krótko, ale szkodliwe substancje krążą w środowisku znacznie dłużej. Zatruwają także warzywa i owoce z troską uprawiane na działkach – mówi Piotr Grabowski z Mysłowickiego Alarmu Smogowego, pomysłodawca akcji.

rod

Ogrody działkowe bez ognisk

Jak zauważa Mateusz Macianty, Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, ogrody działkowe to bardzo ważna część zielonej infrastruktury. W dobie kryzysu klimatycznego są istotnym składnikiem zachowania środowiska naturalnego w miastach. Dla działkowców szczególnie cenny jest potencjał działek w zakresie uprawiania zdrowych, ekologicznych, nieskażonych chemią warzyw i owoców. Zarząd Polskiego Związku Działkowców od lat podejmuje działania, by wyplewić przyzwyczajenia działkowców związane z pozbywaniem się jesiennych liści.

– Spalanie odpadów roślinnych czy nawet palenie ognisk na terenach ogrodów działkowych jest zabronione regulaminem i sankcjonowane nawet odebraniem prawa do działki. Każda działka powinna być wyposażona w kompostownik na odpady kompostowane. Zarządy ogrodów powinny o tym informować działkowców, ale też kontrolować i pilnować przestrzegania regulaminu ROD w tym zakresie .

Spalanie odpadów zielonych na terenie ROD-ów nie tylko narusza regulamin, któremu podlegają działkowcy, ale też prawo. To wykroczenie jest zagrożone niemałą karą – mandatem w wysokości do 500 zł lub karą grzywny do 5 tys. zł. Jak podkreślają antysmogowi aktywiści, to także wykroczenie przeciwko zdrowemu rozsądkowi, bo prowadzi do tego, że sami się trujemy.

Plakaty dotrą do 100 tys. działkowiczów

– Z powodu braku wysokiej jakości opału istnieje ryzyko, że w nadchodzącym sezonie grzewczym właściciele starych kotłów kopciuchów będą palili byle czym. Skutkiem tego będzie drastyczne pogorszenie jakości powietrza w Polsce. Liczę, że działkowcy nie będą chcieli dokładać się do tego toksycznego koktajlu zanieczyszczeń. Już teraz oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Powinniśmy zaniechać działań, które sprawiają, że trucizn w powietrzu jest jeszcze więcej – mówi Emil Nagalewski Koordynator Polskiego Alarmu Smogowego.

Plakaty przekazane przez Polski Alarm Smogowy trafią do prawie 600 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w regionie, na których znajduje się niemal 100 tys. działek. W ramach kampanii przewidziane zostały także działania edukacyjne w internecie. To pierwsza tak szeroka akcja informacyjna i w ogóle pierwsza wspólna akcja Polskiego Związku Działkowców i Polskiego Alarmu Smogowego.