Terminy spotkań Zarządu w biurze ROD w 2024r.

23 marca 2024r godz. 10.00-12.00 udostępnienie dokumentów do wglądu na Walne Zebranie

 6 Kwietnia 2024r godz 10.00-12.00

13 kwietnia 2024r Walne Zebranie Działkowców

  • 10.00 pierwszy termin
  • godzina 10.30 drugi termin

 

W przypadku zmiany terminu spotkania, będą umieszczone stosowne komunikaty na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.