W 2013 roku mija rocznica 30-lecia istnienia

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

 

Z kart historii Ogrodu.

 

Zalązki Ogrodu działkowego powstały w roku 1982 z inicjatywy pracowników Zakładów Mięsnych , a głównym organizatorem był Pan Roman Kubiak Majster działu konserwowni.

 

Pracowniczy Ogród powstał na nieużytkach rolnych po lewej stronie Wisły , w pięknej panoramie lasów i łąk graniczących z rzeką, w bardzo czystym środowisku naturalnym ze wspaniałym klimatem.

Rodzinny Ogórd Działkowy ma powierzchnię ogólną 6,3 ha, powierzchnia użytkowa 5,7 ha, liczba działek 166. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu pod pracownicze ogrody działkowe przy ulicy Rudackiej wykonano w 1983 roku.

 

 W 1983 roku do Wojewódzkiego zarządu PZD w Toruniu wpłynęło pismo z decyzją o przekazaniu na rzecz PZD w nieodpłatne użytkowanie rteren położony w Toruniu przy ul. Rudackiej stanowiący własność Skarbu Państwa.

Strona przekazującą były Zakłądy Mięsne w Toruniu. Ogród powstawał w bardzo trudnych czasach. działkowcy musieli pokonać wiele trudności aby zdobyć materiały niezbędne do zagospodarowania swoich działek, a w szczególności materiały budowlane i ogrodzeniowe.

Dzięki determinacji poprzednich Zarządów i wysiłkowi działkowców, udało się pokonać wszystkie przeciwnosci losu i pięknie zagospodarować działki, jak też cały teren ogrodu, z jednoczesnym nasadzeniem drzew owocowych, krzewów ozdobnych, kwiatów, warzywniaków i przygotowaniem miejsc rekreacyjnych.

 

Obecny Zarząd ogrodu w sposób szczególny dba o prawidłowe zagospodarowanie i estetykę poszczególnych działek , czemu służą coroczne przeglądy wizualne całego ogrodu, jak też wszystkich działek.

 

W naszym ogrodzie każdy działkowiec podchodził indywidualnie , w miarę swoich możliwości do zagospodarowania swojej działki, działając zgodnie z Regulaminem Ogrodu.

 

Każda działka urzeka swoją oryginalnością. Wybudowano na nich piękne altany, urządzono ciekawie miejsca rekreacyjne, zadbano o rożnorodność nasadzeń i upraw oraz nie zapomniano o zachowaniu tradycyjnego charakteru w którym tradycja łączy się z nowocesnością i obecną modą.

 

Nasz ogród pięknieje i rozwija się z kazdym rokiem, służąc następnym pokoleniom chcącym kultywować isnienie ogrodu , kontakt z naturą, dobry wypoczynek i pracę która przynosi przyjemność i radość z osiągniętych wyników w postaci zbiorów.