ZARZĄD OGRODU

Zobowiązuje wszystkich działkowców do przycinania konarów i gałęzi drzew oraz krzewów od strony alejek, w celu umożliwienia swobodnego przemieszczania się ludzi i pojazdów, a także polepszenia estetyki Ogrodu.

W związku z brakiem segregowania odpadów Zarząd ROD jest zmuszony do zamówienia pojemników na odpady tylko nie segregowane i w związku z powyższym opłata za śmieci od 2020 roku wzrasta z 35, 00 zł na 71, 00 zł za działkę.