KOMUNIKAT

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

informuje działkowców że  w dniu  15.04.2023  nastąpi włączenie sieci wodnej na terenie Ogrodu .

Prosimy wszystkich działkowców posiadających przyłącze wodne na swoją działkę o pozamykanie  zaworów i po włączeniu wody sprawdzenie szczelności. Przyłącze wodne jest własnością działkowca i do niego należy naprawa i konserwacja oraz zabezpieczenie przed mrozem.

                                                              Zarząd ROD

KOMUNIKAT 

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

 w związku z opublikowaniem listy rankingowej w dniu 25.11.2022 r. i pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który wpłynął do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 30.09.2022 r. w ramach etapu  konkursu od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r., na podstawie pkt IX Regulaminu konkursu (zwanego dalej „Regulaminem”) informuje iż Stowarzyszeniu ogrodowemu Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy 100-lecie Zakładów Mięsnych w Toruniu został przyznany grant w wysokości 91 445,96 zł do realizacji naszego projektu.

                                                        Zarząd

KOMUNIKAT

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu informuje działkowców, że w  dniach  od   05  marca 2023 roku   do  11  marca  2023

nastąpi odczyt liczników zużycia energii elektrycznej na terenie działek.

Zarząd Ogrodu prosi użytkowników działek gdzie znajdują się szafki z licznikami elektrycznymi o  obecność oraz umożliwienie dostępu do szafek.

Zarząd  ROD

Terminy spotkań Zarządu w biurze ROD w 2023r.

11 marca 2023r godz. 10.00

25 marca 2023r godz. 10.00

15 kwietnia 2023r godz. 10.00 udostępnienie dokumentów do wglądu na Walne Zebranie

 

29 kwietnia 2023r Walne Zebranie Działkowców

  • 10.00 pierwszy termin
  • godzina 10.30 drugi termin

20 maja 2023r godz. 10.00

10 czerwca 2023r godz. 10.00

17 czerwca 2023r. godz 10.00

15 lipca 2023r godz. 10.00

06 sierpnia 2023r godz. 10.00

 

02 września 2023r -  Dzień Działkowca

10 września 2023r godz. 10.00

07 października 2023r godz. 10.00

04 listopada 2023r godz. 10.00

 

W przypadku zmiany terminu spotkania, będą umieszczone stosowne komunikaty na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

 

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu informuje działkowców że najpóźniej w dniu 15.11.2022 w zależności od warunków atmosferycznych nastąpi wyłączenie sieci wodnej na terenie Ogrodu .

 

                                                              Zarząd ROD

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu informuje działkowców, że od dnia 01.11.2022 do dnia 31.03.2023 pozostawiony zostanie jeden kontener na śmieci przy świetlicy działkowej .

 

                                                              Zarząd ROD