KOMUNIKAT

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

zaprasza działkowców dnia 20 sierpnia 2022 roku o godz. 16:00 na imprezę z okazji:

DNIA DZIAŁKOWCA

Program:                                             

  • Część oficjalna
  • Konkursy
  • Smaczna grochówka
  • Placek drożdżowy
  • Dobra muzyka

 

Serdecznie zapraszamy działkowców wraz z rodzinami.

Zagospodarowanie ROD 

 

1. Chciałbym usunąć drzewo ozdobne rosnące na mojej działce. Czy muszę wystąpić o pozwolenie?


Nie jest już wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia drzewa, którego obwód pnia jest większy, należy wtedy wystąpić o pozwolenie na jego usuniecie do właściwego organu administracji publicznej. Powinien to zrobić działkowiec, ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Stanowi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jakie urządzenia trzeba zgłosić do CEEB?

Sauny i farelki nie trzeba zgłaszać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli domek na działce nawet tylko kilka razy w roku dogrzewamy tzw. kozą – wówczas urządzenie powinno zostać zarejestrowane.

Przypomnijmy, że 1 lipca wchodzi obowiązek rejestracji źródeł ogrzewania. Dotyczy on właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, ale także firm. Informacje o nich będą gromadzone w CEEB – ogólnopolskiej bazie danych, która ma pomóc w uporaniu się z problemem smogu.

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zebranie Zarządu w czerwcu odbędzie się 25.06.2022 r o godz 10:00

KOMUNIKAT

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

informuje działkowców że przystępuje do tworzenia kroniki / albumu z okazji 40 lecia istnienia naszego ogrodu.

 

Prosimy wszystkich działkowców o włączenie się w tworzenie takiej kroniki / albumu.

Zarząd prosi działkowców o udostępnienie materiałów z lat ubiegłych do tego wydania.

Za wszelką pomoc dziękujemy.

                                                        Zarząd