Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100 lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu składa zapytanie ofertowe na remont lub wykonanie bram wjazdowych na teren ogrodu przy ulicy Rudackiej 149/151 w Toruniu.
Zapytania ofertowe w załączeniu.
 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100 lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu składa zapytanie ofertowe na wymianę liczników elektrycznych jedno i trójfazowych na napięcie 230V w rozdzielniach na terenie  Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

PLIK DO POBRANIA

Nie ma powodów do obaw, ale prosimy o zachowanie ostrożności"

Z dniem 12 lutego 2024 r. ogłoszony został stan pogotowia przeciwpowodziowego dla terenu Gminy Miasta Toruń. - Poziom wody w Wiśle na wodowskazie osiągnął 540 cm. Przygotowujemy działania, które na wszelki wypadek mogą przydać się przy stanach przekraczających 650 cm, a więc przy stanie, który już będzie zagrożeniem powodziowym - informował podczas briefingu prasowego prezydent Torunia Michał Zaleski.

Biorąc pod uwagę obecnie utrzymujące się przekroczenie stanu ostrzegawczego na Wiśle w Toruniu 12 lutego 2024 r. prezydent Torunia Michał Zaleski zaapelował do osób przebywających na terenach wzdłuż rzeki Wisły o zachowanie rozwagi i ostrożności. Zwłaszcza osoby przebywające na terenach zalewowych oraz użytkownicy ogrodów działkowych, w szczególności działek na Rudaku i przy ul. Przybyszewskiego powinny na bieżąco śledzić wydawane komunikaty w sprawie sytuacji powodziowej oraz stan wody w Wiśle, aby w razie potrzeby podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę mienia na terenach potencjalnie zagrożonych podtopieniem.

We wtorek 13 lutego zwołany został briefing prasowy, podczas którego poinformowano o bieżącej sytuacji hydrologicznej na terenie Torunia. Prezydent Michał Zaleski przypomniał, iż w Toruniu od dziesięciu lat obowiązuje Operacyjny plan ochrony przed powodzią Miasta Torunia. W związku ze stanem pogotowia przeciwpowodziowego zebrał się toruński zespół zarządzania kryzysowego, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji, organizacji i służb zajmujących się bezpieczeństwem w mieście, a także zabezpieczeniem terenów przed skutkami powodzi. - To pierwszy etap, w którym kierując się zasadą ostrożności, informujemy o tym, co może przynieść dalszy wzrost wody w Wiśle, aby każdy kto znajduje się w strefie ewentualnego zagrożenia powodziowego wiedział, kiedy i w jaki sposób ma się zachować.

Wśród podjętych działań są patrole Straży Miejskiej, która dociera do miejsc, gdzie woda może spowodować jakiekolwiek zagrożenie dla majątku mieszkańców. Prezydent Michał Zaleski wspólnie z dyrektorem Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia Marcinem Lutowskim i komendantem Straży Miejskiej Mirosławem Bartulewiczem wizytował teren działek na Rudaku i przy ul. Przybyszewskiego. - Widzieliśmy, że już do niektórych działek na Rudaku woda dociera, aczkolwiek jeszcze bezpośredniego zagrożenia nie ma. Podobnie w terenie przy ul. Przybyszewskiego. Tam już też widać wodę w pobliżu działek, ale jeszcze też zagrożenia zalania działek nie widać. W Kaszczorku duże tereny łąk zostały zalane. Obszar, za którym znajdują się domy, chroniony jest niewysokim zbudowanym przez miasto 1,5 m wałem. Te tereny także są bezpieczne i zagrożeń dla domostw, ani ogrodów przy tych domostwach nie ma. Przy ul. Przybyszewskiego zalane zostały tereny wokół miejsca, gdzie jest przystań AZS-u. Sama przystań również jest już w pełni wypełniona wodą. Pomosty pływające podnoszą się - informował podczas briefingu prezydent.

Służby miejskie zabezpieczyły 50 tysięcy worków do ewentualnego nasypania. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania będzie w razie potrzeby gotowe do dostarczenia piasku do miejsc, które trzeba byłoby ochronić przed zalaniem. Przygotowywane są także miejsca do ewentualnej ewakuacji zwierząt hodowlanych w obszarze nadwiślańskim. Ponadto przygotowywany jest transport do ewentualnej ewakuacji ludzi.

W sytuacji, gdyby stan wody się zbliżał do alarmowego, wówczas najważniejsze będzie informowanie osób znajdujących się w terenach zalewowych o konieczności opuszczenia tych terenów. - Szacujemy, że na terenie ogrodów działkowych, nie tylko w obszarach zalewowych, ale we wszystkich ogrodach działkowych w Toruniu mieszka ok. 400-500 osób. Przede wszystkim do takich osób w terenach zalewowych będziemy docierali, bo to jest rzecz najważniejsza - mówił prezydent.

Trwa czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej, szczególnie w rejonie dwóch wiaduktów – przy Placu Armii Krajowej i przy ul. Kujawskiej. Miasto przygotowuje również sprzęt do znakowania i zamykania ewentualnych przejazdów pod wiaduktami, przy wodzie znacznie przekraczającej 650 cm. 

Prezydent poinformował o tym jak istotna jest łączność między poszczególnymi służbami i stałe komunikowanie się. Zapowiedział też kolejne posiedzenia toruńskiego zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacji podejścia wody do wspomnianych 650 cm. - W tej chwili nie ma powodów do obaw, ale prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie w miejscach, gdzie jest blisko do wody, gdzie jeszcze kilkanaście dni temu jej nie było, a dzisiaj widać. To przede wszystkim łąki, tereny użytków rolniczych, które nie są zajęte pod zamieszkanie, albo uprawy działkowe, ale jeżeli będą wzrastały poziomy wody to te tereny mogą znaleźć się pod wodą, dlatego prośba o ostrożność, o uważne obserwowanie tych miejsc i najlepiej nie zbliżanie się do terenów zalewowych lub potencjalnie zalewowych, bo może się zdarzyć, że jednego dnia jeszcze tam wody nie ma, a już drugiego dnia woda będzie i można doznać jakiegoś uszczerbku.

Podkreślił ponadto, iż sytuacja związana z poziomem wody w Wiśle w Toruniu jest nie tylko zależna od warunków atmosferycznych - Jak wiemy, w ostatnich dniach, a nawet tygodniach opady deszczu są ciągłe, nieustające, ale jest także zależna od tego jaki poziom wody opuszcza zaporę we Włocławku - zaznaczył prezydent.

Do tematu podczas briefingu ustosunkował się także dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Marcin Lutowski: – Jeszcze wczoraj zlewnia Włocławek w kierunku Torunia dokonywała zrzutów na poziomie 2790 m3 na sekundę, stąd ten poziom wczorajszy był o wiele wyższy niż dzisiaj. Z danych, które posiadamy obecnie, jest to poziom 2660 m3 na sekundę, co też ma przełożenie na to, jaki poziom stanu Wisły mamy w chwili obecnej.

Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w przeciągu kolejnych pięciu dni mają być przelotne opady. - Może to mieć wymiar na stan wody w Wiśle w Toruniu, jednakże nie powinniśmy osiągnąć pułapu 650 cm. Na poziom stanu rzeki Wisły wpływ również mają takie punkty w Polsce, na które zawsze zwracamy uwagę jako Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a mianowicie stan wody w Zawichoście i w Kępie Polskiej. To są mierniki fali, która mogłaby dotrzeć do Torunia. Jeżeli chodzi o Zawichost, to w ciągu pięciu dni zawsze poziom tej wody dociera do Torunia, a jeżeli chodzi o Włocławek, to w ciągu półtora dnia. Na chwilę obecną w Zawichoście mamy akurat stan alarmowy. On jest przekroczony o 4 cm. Z kolei w Kępie Polskiej, która jest między Włocławkiem a Płockiem, jest stan ostrzegawczy i on jest przekroczony o 47 cm. Wszystko to pozwala łącznie ze zrzutami wody dojść do takiego wniosku, że na chwilę obecną takiego zagrożenia nie ma i pułapu 650 cm nie powinniśmy osiągnąć. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych i wód roztopowych, które gdzieś z południowych krańców Polski docierają również do nas - tłumaczył dyrektor Lutowski.

Komendant Straży Miejskiej Mirosław Bartulewicz przypomniał mieszkańcom, że powinni zwracać uwagę na swoje otoczenie, gdzie mieszkają: - Mogą się z nami kontaktować - zarówno z dyżurnym Straży Miejskiej, jak i dyżurnym Wydziału Ochrony Ludności. Uspokajamy – na chwilę obecną jesteśmy tam gdzie zazwyczaj woda była wysoka i każda z osób przebywających na terenie Rudaka, na działkach w pobliżu najwyższego punktu, czy też na ul. Przybyszewskiego zawsze ma kontakt z nami i zawsze jesteśmy do dyspozycji. Jesteśmy także przygotowani na kwestie ewentualnej ewakuacji i kontakt ze wszystkim służbami oraz Wydziałem Ochrony Ludności. Apeluję do mieszkańców, żeby oglądali, patrzyli się na swoje otoczenie i jeśli mają jakieś pytania, zawsze mogą się do nas zwrócić. Razem z Polskim Związkiem Wędkarskim ustaliliśmy, że każdy kto chce wykorzystywać w tej chwili swoje zdolności wędkarskie, powinien uważać, bo wejście do wody jest obecnie dużym niebezpieczeństwem.

Bieżących informacji o sytuacji hydrologicznej na terenie miasta Torunia udziela całodobowo dyżurny Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 56 611 93 10.

KOMUNIKAT

Rzeka Wisla osiagnela w Toruniu stan ostrzegawczy, poziom wody na dzien dzisiejszy wynosi 540cm,

trend malejacy.

Informacja https://hydro.imgw.pl

Telefony do Torunskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego:

566119310

566119328

 

https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/153180090

Zarząd podjął decyzję  o wylaczeniu prądu na zimę.

Osoby ktore chca mieć właczony prąd w okresie zimowym muszą złożyć pisemne oświadczenie.

Wyłaczenie prądu nastąpi w dniach od 10 do 18 listopada.

Konkursy krajowe

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najlepszy ROD 2023 roku” - 05.09.2023

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 57/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku ogłosił konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”.

Do konkursu zostało zgłoszone 22 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego, znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD. 

Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Zapoznano się także ze wszystkimi opiniami oraz uwzględniono wielkość ROD oraz liczbę działek. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Biorąc pod uwagę ocenę zgłoszeń przedłożoną przez Komisję Konkursową, Krajowy Zarząd PZD dnia 17 sierpnia 2023 roku uchwałą nr 280/2023 rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając:

 I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł

 ROD „Róża” w Słupcy, Okręg w Kaliszu

 II miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł dla każdego ROD

ROD im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Okręg Podlaski

ROD „Tulipan” w Zabrzu, Okręg Śląski

 III miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 7 000 zł dla każdego ROD

ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu, Okręg Toruńsko-Włocławski

ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski

ROD „Raków” w Psarach, Okręg we Wrocławiu

 IV miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 6 000 zł dla każdego ROD

ROD „Zagajnik” w Poznaniu, Okręg w Poznaniu

ROD im. B. Chrobrego w Kielcach, Okręg Świętokrzyski

ROD „Solinka” w Inowrocławiu, Okręg w Bydgoszczy

ROD „Zalesie” w Dolaszewie, Okręg w Pile

 

Wszystkie wskazane powyżej ROD otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary,  dyplomy oraz tablice pamiątkowe.

 Wyróżnienie za całokształt działalności oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

 ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie, Okręg Pomorski

 Wyróżnienie za osiągnięcia produkcyjne na działkach oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

 ROD „Jamno” w Koszalinie, Okręg w Koszalinie

 Wyróżnienie za integrację międzypokoleniową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Skowronek” w Kajetanach, Okręg Mazowiecki

Wyróżnienie za wdrażanie programów PZD oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

 ROD „Mieszko” w Rzeszowie, Okręg Podkarpacki

Wszystkie wyróżnione ROD otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.  

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 1 września 2023 r. podczas  Krajowych Dni Działkowca 2023.

Uchwała KZ PZD 280/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. "Najlepszy ROD 2023 roku"