Ogłoszenie

Zarząd ROD poszukuje wykonawcy na  utwardzenie kostką terenu pod zadaszeniami na  placu zabaw przy świetlicy ogrodowej.

Oferty proszę składać do  biura zarządu ROD lub wrzucać do skrzynki na drzwiach świetlicy do dnia 25 lipca.

 

Zarząd R.O.D. przyjmuje do 8.07.2023 r. uwagi dotyczące pomiarów dokonanych przez firmę zewnetrzną na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

Jest to ostateczny termin zgłaszania uwag.

Nowa inwestycja na terenie naszego ogrodu.

 

Walne zebranie sprawozdawcze - członków PZD w ROD im. 100 lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjęło do realizacji na rok .2023 zadanie inwestycyjne Uchwałą nr. 8 z dnia 29.04.2023 dotyczące wykonania podstawy betonowej pod garaż oraz zakup garażu metalowego w wymiarach 5 m x 4 m.

 

Potrzeba zakupu garażu wynikała z braku miejsca na magazynowanie wyposażenia ogrodu oraz zakupionego sprzętu w ramach otrzymanego grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

IMG 20230626 182930287

KOMUNIKAT

 

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

informuje działkowców, że w  dniach 17.06.2023 i 18.06.2023 od godz. 10:00 do 12:00 w świetlicy ogrodu  odbędzie się wydawanie not za użytkowanie działki.

                                                      

KOMUNIKAT

Zarząd R.O.D. im. 100 – lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

informuje działkowców że  w dniu  13.05.2023  nastąpią pomiary geodezyjne wszystkich działek  na terenie naszego Ogrodu w godzinach od  9:00   do  14:00.

Prosimy wszystkich działkowców o umożliwienie dostępu przedstawicielom firmy  UNIMAP na swoją działkę celem dokonania  pomiarów.

 

                                                              Zarząd ROD

Uchwała w sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej i w sprawie odpłatnosci za prowadzenie księgowości

Plik do pobrania

Uchwała Krajower Rady PZD w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD

Plik do pobrania