Zarząd podjął decyzję  o wylaczeniu prądu na zimę.

Osoby ktore chca mieć właczony prąd w okresie zimowym muszą złożyć pisemne oświadczenie.

Wyłaczenie prądu nastąpi w dniach od 10 do 18 listopada.