,, KONKURS  PLASTYCZNY  DLA DZIECI ‘’

rod1

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:        „ 40 lat ogrodu ‘’

CELE KONKURSU:
– rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,
– wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
– rozbudzanie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i pięknem.

REGULAMIN KONKURSU:

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.

  • Prace powinny być wykonane indywidualnie ewentualnie przy niewielkim wsparciu rodzica.
  • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz wiek dziecka.
  • Termin wykonania prac: 14.08.2023 r.
  • Prace przechodzą na własność ogrodu i nie podlegają zwrotowi.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
  • Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Laureaci konkursu otrzymają drobne nagrody a wszyscy uczestnicy dyplomy.
  • Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w świetlicy ogrodu.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 02 września 2023 r., a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej
  • Prace dostarczyć do biura ogrodu do 14.08.2023 z dopiskiem: „ 40 lat ogrodu ‘’ – konkurs plastyczny.

Zachęcamy wszystkie dzieci do 12 roku życia do udziału w konkursie!!!!

 Powodzenia – organizator

 Zarząd  ROD