Terminy spotkań Zarządu w biurze ROD w 2023r.

11 marca 2023r godz. 10.00

25 marca 2023r godz. 10.00

15 kwietnia 2023r godz. 10.00 udostępnienie dokumentów do wglądu na Walne Zebranie

 

29 kwietnia 2023r Walne Zebranie Działkowców

  • 10.00 pierwszy termin
  • godzina 10.30 drugi termin

20 maja 2023r godz. 10.00

10 czerwca 2023r godz. 10.00

17 czerwca 2023r. godz 10.00

15 lipca 2023r godz. 10.00

06 sierpnia 2023r godz. 10.00

 

02 września 2023r -  Dzień Działkowca

10 września 2023r godz. 10.00

07 października 2023r godz. 10.00

04 listopada 2023r godz. 10.00

 

W przypadku zmiany terminu spotkania, będą umieszczone stosowne komunikaty na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.