ZARZĄD OGRODU

Zobowiązuje wszystkich działkowców do przycinania konarów i gałęzi drzew oraz krzewów od strony alejek, w celu umożliwienia swobodnego przemieszczania się ludzi i pojazdów, a także polepszenia estetyki Ogrodu.